Podmienky predaja

Internetový obchod www.mobiluj.sk prevádzkuje firma Business Company srls, Via del Chiasso 68, 55100 Lucca, Taliansko, P.IVA: IT02404410462, spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti predaja mobilných technológií. Logistiku pre slovenských zákazníkov poskytuje prostredníctvom partnerskej spoločnosti Ital.Sk.Consulting, Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín, IČO: 47912502, DIČ: 3021374345, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. s.r.o., vložka č. 350-36515, ktorá zároveň poskytuje aj zákaznícky servis - vybavovanie objednávok, zasielanie tovaru, komunikácia so zákazníkmi. (Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 046/5422 771, fax č.: 046/5420 685, e-mail: tn@soi.sk).


Faktúra

Ku každej objednávke vystavíme faktúru, do ktorej vložíme údaje zaslané zákazníkom a pošleme ju spolu s tovarom.

 

Informácie o produkte

Zákazník si zakúpi produkty z nášho elektronického katalógu v momente, kedy odošle objednávku. Slovo "k dispozícii" je len orientačné, vzhľadom na možnosť viacerých nákupov v rovnakom čase od rôznych užívateľov. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť, akonáhle prijmeme objednávku, overiť si dostupnosť výrobku. Ak výrobok nie je k dispozícii, okamžite oznámime zákazníkovi neprijatie jeho objednávky. Nenesieme zodpovednosť za nedostupnosť výrobkov.

 

Príjem objednávky

Správne obdržanie objednávky je okamžite potvrdené zaslaním e-mailu na emailovú adresu zákazníka. Táto e-mailová správa je zhrnutím všetkých údajov, zadaných užívateľom, ktorý musí skontrolovať ich správnosť a oznámiť prípadné zmeny. Následne, po overeni dostupnosti výrobku a skontrolovaní údajov o zákazníkovi, potvrdíme opäť e-mailom prijatie zmluvy. Zmluva medzi nami a zákazníkom je uzavretá v momente odoslania e-mailu o prijatí zmluvy našou spoločnosťou. Podaním objednávky na našej webovej stránke užívateľ potvrdzuje, že si prečítal podmienky predaja, platby a celého nákupného postupu. Zákazník dostane e-mailom všetky potrebné informácie. Je jeho povinnosťou odložiť si doklad o prijatí zmluvy.

 

Vrátenie tovaru

V prípade, ak by zákazník chcel vrátiť tovar, musí ho zaslať na vlastné náklady na adresu sídla logistiky: Ital.Sk.Consulting, Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín