Záruka na zakúpené výrobky


Na všetky výrobky predávané na www.mobiluj.sk sa vzťahuje záruka výrobcu na 24 mesiacov podľa vyhlášky 24/02. Ak chce klient získať záručný servis, musí si odložiť doklad o zaplatení. Zákazník prijatím kúpnej zmluvy berie na vedomie platný režim v čase odvolania sa na záručný servis. Záruka 24 mesiacov sa v súlade s vyhláškou 24/02 vzťahuje na chyby výrobku, ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby za predpokladu, že výrobok bol správne používaný, tak ako je uvedené v technickej dokumentácii.

 

Servis a záruka poskytovaná priamo cez nás


Tovar môže byť zaslaný priamo do sídla našej logistiky:Ital.Sk. Consulting, Nám. SNP 9, 91101 Trenčín. Výrobok bude opravený alebo ak oprava nebude možná, bude nahradený. Ak bol výrobok zmanipulovaný alebo štítky, ktoré identifikujú Sériové číslo a IMEI boli odstránené alebo pozmenené, spoločnosť si vyhradzuje právo neprijať platnosť zaruky.

Všetky ostatné informácie nájdete v sekcii Reklamačný poriadok spolu s reklamačným protokolom na vyplnenie.

Radi zodpovieme vaše otázky na reklamacie@mobiluj.sk